Tin mới

Trao Chứng chỉ quản lý rừng bền vững của Việt Nam cho hơn 11,4 nghìn ha rừng cao su Trao Chứng chỉ quản lý rừng bền vững của Việt Nam cho hơn 11,4 nghìn ha rừng cao su

Ngày 17/5/2020, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ sơ kết Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; trao Chứng chỉ quản lý rừng bền vững của Việt Nam đầu tiên cho 11.423 ha rừng cao su tại 03 công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam gồm Công ty