Tin mới

Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Lâm nghiệp với Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Lâm nghiệp với Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam

Ngày 1/9, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đã ký kết Quy chế phối hợp nhằm trao đổi thông tin, cơ chế phối hợp trong lĩnh vực chế biến, thương mại, quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. Theo đó, 2 bên sẽ tập trung xây