Tin mới

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 2 NHIỆM KỲ IV (2019-2024) HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 2 NHIỆM KỲ IV (2019-2024)

Ngày 4 tháng 1 năm 2020, Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội. Tham dự đại hội là 30 đại biểu ủy viên ban chấp hành Hiệp hội. Ông Đỗ Xuân Lập Chủ tịch Hiệp hội chủ trì hội nghị, và ông Ngô Sỹ Hoài, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký đồng chủ trì. Hội nghị đã nghe 8 báo