Tin kinh tế

Thăm quan học tập và chia sẻ kinh nghiệm VPA/FLEGT tại châu Âu Thăm quan học tập và chia sẻ kinh nghiệm VPA/FLEGT tại châu Âu

Từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 11 năm 2018, thể theo thư mời của tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), phái đoàn Việt Nam do GS.TS Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, làm trưởng đoàn đại biểu tham quan học tập và chia sẻ kinh nghiệm về VPA/FLEGT tại 3 quốc gia châu Âu. Các thành viên