Tin mới

Phiên họp lần thứ 3 Ủy ban Thực thi chung về Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU Phiên họp lần thứ 3 Ủy ban Thực thi chung về Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU

Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Thực thi chung về Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU hiều ngày 16/6/2020, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức Phiên họp lần thứ hai Ủy ban thực thi chung (JIC) về Hiệp định Đối tác