Tin kinh tế

Nhóm nòng cốt đa bên về thực thi VPA/FLEGT nhóm họp lần thứ 5 Nhóm nòng cốt đa bên về thực thi VPA/FLEGT nhóm họp lần thứ 5

Ngày 05/3/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cuộc họp lần thứ 5 Nhóm Nòng cốt của Hiệp định VPA/FLEGT. Ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm