Tin kinh tế

Giai đoạn chuyển giao thế hệ trong ngành công nghiệp gỗ của Việt Nam Giai đoạn chuyển giao thế hệ trong ngành công nghiệp gỗ của Việt Nam

Câu chuyện về xây dựng và mở rộng thế hệ kế thừa Singapore bắt đầu hình thành Hội doanh nghiệp trẻ ngành gỗ từ năm 1993. Bước chuẩn bị từ rất sớm này đã đặt nền móng cho công tác xây dựng đội ngũ kế thừa của ngành chế biến gỗ của các nước trong khu vực Đông Nam Á sau này. Ở Trung Quốc, Hiệp hội trẻ