Văn bản pháp luật

Ban hành danh mục các loài động thực vật hoang dã CITES 2017

Ban hành danh mục các loài động thực vật hoang dã CITES 2017

Ngày 24/2/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT về việc Ban hành  Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Thông tư này thay thế Thông tư 40/2013/TT-BNNPTNT, ngày 5 tháng 9 năm 2013. Theo đó, kể từ ngày 10/04/2017, loài Giáng hương tây Phi … Đọc Thêm

Quy định mức hỗ trợ cho trồng rừng cây gỗ lớn và chứng chỉ rừng bền vững

Quy định mức hỗ trợ cho trồng rừng cây gỗ lớn và chứng chỉ rừng bền vững

Quyết định 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/9/2016 về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp. Hỗ trợ người trồng rừng gỗ lớn Quyet_dinh_38_-_2016.signed … Đọc Thêm

Nghị định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp

Nghị định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp

Để các doanh nghiệp trồng rừng, khai thác, vận chuyển và chế biến lâm sản biết rõ hơn về những hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. VIFORES trân trọng giới thiệu hai Nghị định của Chính phủ quy định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm này. Nghị định 157/2013/NĐ-CP: 157ND xử phạt vi phạm lâm nghiệp Nghị định 40/2015/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung Nghị định 157): 40.signed bo sung 157 xử … Đọc Thêm

Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

Ngày 16  tháng 11  năm 2018, Bộ NN & PTNT ban hành Thông tư 27/2018/BNNPTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản, Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 10 năm 2015 . VIFORES trân trọng giới thiệu hai văn bản pháp … Đọc Thêm

Thuế xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ

no_thumb

Để biết chi tiết biểu thuế xuất nhập khẩu đối với mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ, VIFORES trân trọng gửi tới quý vị hai văn bản mới nhất để tra cứu thuế xuất nhập khẩu. Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu: qd362016ttg-bieu-thue-nhap-khau-thong-thuong Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 ban hành Biểu thuế XNK ưu … Đọc Thêm

Áp dụng tạm thời các phụ lục CITES

no_thumb

Ngày 27/12/2016, Cơ quan CITES Việt Nam đã ban hành văn bản số 375/CTVN-ĐVHD về việc áp dụng tạm thời các Phụ lục CITES. Theo đó một số loài được chuyển từ Phụ lục I xuống Phụ lục II. Điểm đặc biệt là một số loài được bổ sung vào Phụ lục II trong đó có Giáng hương tây Phi Pterocarpus erinaceus. Văn bản 375/CTVN-ĐVHD: _tt40-2013-bnnptnt-ban-hanh-danh-muc-cites Thông tư số … Đọc Thêm

Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, mua bán gia công hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực lâm nghiệp

no_thumb

Ngày 12 tháng 02 năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT  Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm … Đọc Thêm

Kiểm dịch thực vật

no_thumb

Ngày 29/6/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 2515/QĐ-BNN-BVTV về việc ban hành bảng mã số HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam trong đó có các sản phẩm thuộc mã HS 4401: Dăm gỗ; phế liệu gỗ và mùn cưa, đã hoặc chưa đóng thành khối, bánh, viên hoặc các dạng tương tự; HS 4415: Hòm, hộp, thùng thưa, thùng hình trống và các loại bao bì … Đọc Thêm

Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

Ngày 28/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản hợp nhất hai thông tư 17/2017/TT-BNNPTNT ngày 11/9/2017 và 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 quy định về khai thác chính, tận dụng và tận thu lâm sản. Thông tư này quy định khai thác chính và tận dụng, tận thua gỗ và lâm sản ngoài gỗ trong rừng tự nhiên, rừng trồng và các loại thực vật trên diện tích ngoài quy hoạch cho lâm … Đọc Thêm

Công bố mã HS đối với hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước

no_thumb

Thông tư số 24/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 Ban hành danh mục và công bố mã HS đối với hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước và hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép là củi, than làm từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước File đính kèm: TT_24.rar … Đọc Thêm

Phê duyệt Kế hoạch hành động về Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2015-2020

no_thumb

Ngày 16 tháng 7 năm 2015, Tổng cục lâm nghiệp ban hành Quyết định số 2810/QĐ-BNN-TCLN về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động về Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2015-2020. Nội dung của văn bản: http://vietfores.org.vn/wp-content/uploads/2016/06/Kế_hoạch_HD_quản_lý_rừng_bền_vững_và_chứng_chỉ_rừng_2015-2020.pdf … Đọc Thêm

Phê duyệt kế hoạch hành động phát triển Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ giai đoạn 2014-2020

no_thumb

Ngày 8/5/2014, Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quyết định số 957/QĐ-BNN-TCLN về việc Phê duyệt kế hoạch hành động phát triển Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ giai đoạn 2014-2020. Nội dung của văn bản này dựa trên Chiến lược phát triển lâm nghiệp 2006-2020 và các chính sách mới liên quan đến lĩnh vực chế biến và xuất khẩu gỗ. Nội dung của quyết định: … Đọc Thêm