Văn bản pháp luật

Công bố mã HS đối với hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước

no_thumb

Thông tư số 24/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 Ban hành danh mục và công bố mã HS đối với hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước và hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép là củi, than làm từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước File đính kèm: TT_24.rar … Đọc Thêm

Phê duyệt Kế hoạch hành động về Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2015-2020

no_thumb

Ngày 16 tháng 7 năm 2015, Tổng cục lâm nghiệp ban hành Quyết định số 2810/QĐ-BNN-TCLN về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động về Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2015-2020. Nội dung của văn bản: http://vietfores.org.vn/wp-content/uploads/2016/06/Kế_hoạch_HD_quản_lý_rừng_bền_vững_và_chứng_chỉ_rừng_2015-2020.pdf … Đọc Thêm

Phê duyệt kế hoạch hành động phát triển Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ giai đoạn 2014-2020

no_thumb

Ngày 8/5/2014, Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quyết định số 957/QĐ-BNN-TCLN về việc Phê duyệt kế hoạch hành động phát triển Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ giai đoạn 2014-2020. Nội dung của văn bản này dựa trên Chiến lược phát triển lâm nghiệp 2006-2020 và các chính sách mới liên quan đến lĩnh vực chế biến và xuất khẩu gỗ. Nội dung của quyết định: … Đọc Thêm

Ban hành Quy chế Quản lý rừng phòng hộ

no_thumb

Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý rừng phòng hộ File đính kèm: 17-2015-QĐ-TTG.pdf … Đọc Thêm

Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

no_thumb

Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi bố sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác File đính kèm: Thong_tu_26.pdf … Đọc Thêm

Công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan

no_thumb

Công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Pháp triển nông thôn File đính kèm: 4069_QĐ-BNN-QLCL.pdf   … Đọc Thêm

Bổ sung quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

no_thumb

Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 10 năm 2015 về việc "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản" File đính kèm: Thong_tu_40_2015.pdf … Đọc Thêm