DSC_0607

Ảnh: ông Nguyễn Chiến Thắng - Tổng giám đốc Công ty TNHH Scansia Pacific phát biểu tại hội nghị