DSC_0656

Ảnh: Bộ trưởng Bô NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại hội nghị