DSC_0656

Ảnh: Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, phát biểu tại hội nghị

Ảnh: Bộ trưởng Bô NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại hội nghị