DSC_0666

Ảnh: Thủ tướng bắt tay chào thân mật đại điện phái đoàn EU tại VN và các ngài đại sứ