Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Nghị định số 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Nghị định có hiệu lực từ 01/01/2018. Đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ:

Nghị định này đã quy định tăng thuế XK gỗ nguyên liệu thuộc mã HS gỗ tròn 4403 và gỗ xẻ HS 4407 đồng loạt lên 25%.

Còn nhập khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ thuộc mã HS 4403 (gỗ tròn) và HS 4407 (gỗ xẻ) vẫn giữ nguyên là 0% như Thông tư 182

ND 125.signed.pdf (6651624 Byte)

2.pdf (7504796 Byte)
3.pdf (8054478 Byte)
4.pdf (6877293 Byte)
5.pdf (8862202 Byte)
6.pdf (9861463 Byte)
7.PDF (9571143 Byte)

Tin Liên Quan