Tạp chí Gỗ Việt số tháng 12 năm 2017

Kính thưa quý vị,

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES) trân trọng gửi tới quý vị Tạp chí Gỗ Việt sốtháng 12 năm 2017. Tạp chí tháng này cập nhật nhiều nội dung liên quan đến ngành chế biến gỗ. Ngoài ra, bản tin xuất nhập khẩu sẽ cung cấp số liệu và phân tích chung về tình hình xuất nhập khẩu gỗ tháng 11 và 11 tháng năm 2017.

Tạp chí là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, được xuất bản hàng tháng và trình bày trên hai ngôn ngữ Anh – Việt.

Quý vị có thể xem và tải về tại:

1514539079_GoViet No.96_December 2017

Trân trọng,

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam

Tin Liên Quan