Lấy ý kiến DN về Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp của VN

Kính gửi doanh nghiệp,

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang lấy ý kiến rộng rãi về Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS). Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam trân trọng gửi tới doanh nghiệp bản dự thảo Nghị định lần 2 và đề nghị các doanh nghiệp tham gia góp ý. Mọi ý kiến của doanh nghiệp xin gửi về Hiệp hội trước ngày 29/8/2019.

Chi tiết văn bản: Draft – 31 May (1); Phụ lục: Draft – Appendix – 31 May (1)

Công văn của Hiệp hội: http://:vietfores.org.vn/wp-content/uploads/2019/07/Xin-ý-kiến-góp-ý-về-dự-thảo-Nghị-định-VNTLAS.pdf

Trân trọng cảm ơn,

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam

Tin Liên Quan