Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Nghị định số 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ:

  • Nghị định này đã tăng thuế XK thuộc hai mã HS gỗ tròn 4403 và gỗ xẻ HS 4407 đồng loạt lên 25%.
  • Còn nhập khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ thuộc mã HS 4403 (gỗ tròn) và HS 4407 (gỗ xẻ) vẫn giữ nguyên là 0% như Thông tư 182

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam trân trọng thông báo tới doanh nghiệp.

 

Tin Liên Quan