Chỉ thị 08 của Chính phủ về phát triển ngành CN gỗ và lâm sản ngoài gỗ

Kính gửi DN,

Ngày 28/3/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 08/CT-TTg về Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu.

Hiệp hội Gỗ trân trọng giới thiệu chị thị này đến DN:

Tệp đính kèm:   08.signed.pdf

Trân trọng,

Văn phòng Hiệp hội

Tin Liên Quan