Áp dụng tạm thời các phụ lục CITES

Ngày 27/12/2016, Cơ quan CITES Việt Nam đã ban hành văn bản số 375/CTVN-ĐVHD về việc áp dụng tạm thời các Phụ lục CITES. Theo đó một số loài được chuyển từ Phụ lục I xuống Phụ lục II. Điểm đặc biệt là một số loài được bổ sung vào Phụ lục II trong đó có Giáng hương tây Phi Pterocarpus erinaceus.

Văn bản 375/CTVN-ĐVHD: _tt40-2013-bnnptnt-ban-hanh-danh-muc-cites

Thông tư số 40/2013/TTBNNPTNT: vb_so_375-ctvn-dvhd-ap-dung-tam-thoi-cac-phu-luc-cites

Tin Liên Quan