Đổi hoặc chia tách giấy phép CITES nhập khẩu

Thời gian gần đây các tổ chức xuất khẩu các mặt hàng thuộc phụ lục II của CITES đề nghị Cơ quan quản lý CITES Việt Nam tách giấy phép nhập khẩu đối với các lô hàng xuất khẩu do các lô hàng này không được vận chuyển trên một chuyến tàu hoặc do một số container của một lô hàng không được xếp lên một tàu tại cảng quá cảnh.

Trong trường hợp này, để được cơ quản quản lý CITES Việt Nam cấp phép, các tổ chức phải liên hệ với cơ quan quản lý CITES của nước xuất khẩu đề nghị cấp đổi hoặc tách giấy phép CITES xuất khẩu/ tái xuất khẩu theo kế hoạch vận chuyển mới. Căn cứ vào giấy phép CITES của nước xuất khẩu, cơ quan quản lý CITES Việt Nam sẽ thực hiện cấp phép cho tổ chức.

Chi tiết văn bản: http://tongcuclamnghiep.gov.vn/Media/AuflaNews/Attachment/VB_304.CITES.pdf

Tin Liên Quan