Giá gỗ nguyên liệu tháng 9 năm 2017

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam trân trọng gửi tới quý vị bảng giá một số loại gỗ nguyên liệu cập nhật.

Giá gỗ nguyên liệu tháng 9-2017

Tin Liên Quan