Công bố hiện trạng rừng năm 2016

Ngày 16/5/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành quyết định về việc công bố hiện trạng rừng năm 2016.

Xem chi tiết văn bản: Cong bo hien trang rung

Tin Liên Quan