HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 2 NHIỆM KỲ IV (2019-2024)

Ngày 4 tháng 1 năm 2020, Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội. Tham dự đại hội là 30 đại biểu ủy viên ban chấp hành Hiệp hội. Ông Đỗ Xuân Lập Chủ tịch Hiệp hội chủ trì hội nghị, và ông Ngô Sỹ Hoài, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký đồng chủ trì.

Hội nghị đã nghe 8 báo cáo. Các báo cáo tập trung vào việc cấu trúc lại tổ chức và hoạt đông của Hiệp hội sau đại hội, quy chế liên kết hội Trung ương và địa phương và công tác chuẩn bị cho hội nghị Thủ tướng sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2020.

Tại hội nghị, đã có 23 ý kiến. Các ý kiến tập trung vào việc thảo luận về tên gọi của Hiệp hội, kết nạp hội viên các xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành. Các đại biểu đại diện cho các hội gỗ ở địa phương nhất trí sẽ xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa hiệp hội ở Trung ương với các hội gỗ ở địa phương. Tuy nhiên, Ban soạn thảo cần xây dung chi tiết hơn nữa thể hiện rõ mối liên kết này cũng như nhiệm vụ và trách nhiệm của từng đơn vị và cá nhân.

Tòan cảnh hội nghị

Ông Thăng Văn Hóa – Ủy viên thường vụ, TGĐ Công ty Hào Hưng, phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận, ông Đỗ Xuân Lập cảm ơn sự tham dự và phát biểu ý kiến tâm huyết của các ủy viên ban chấp hành. Ông ghi nhận các ý kiến và giao cho văn phòng hoàn thiện báo cáo trình ban lãnh đạo xem xét và quyết định.

Hội nghị kết thúc lúc 12:00 cùng ngày.

Tin: Văn phòng

Tin Liên Quan