DSC_0686

Ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường giao lưu DN Nhật Bản trong tiệc chiêu đãi