DSC_0290

Đại biểu thăm quan rừng thực nghiệm các mô hình trồng rừng gỗ lớn