DSC_0293

Rừng trồng thâm canh 4 tuổi đã được cấp chứng chỉ FSC