DSC_0342

Chủ tịch HTX trả lời câu hỏi của các thành viên trong đoàn