keo lai tại huê

Keo lai trồng 12/2011 tại Huế (2500 cây/ha), tỉa thưa 2015 (để lại 750 cây/ha)