Kết thúc Phiên đàm phán cấp cao lần thứ 6 giữa Việt Nam và EU về Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi lâm luật, Quản trị và Thương mại lâm sản

Phiên đàm phán cấp cao lần thứ sáu về Hiệp định đối tác tự nguyện về Thực thi lâm luật, Quản trị và Thương mại lâm sản (FLEGT-VPA) đã diễn ra tại Hà Nội từ ngày 12 đến 13 tháng 4 năm 2016. Đoàn đàm phán Việt Nam do ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, là trưởng Đoàn. Đoàn đàm phán phía EU do bà Astrid Schomaker, Giám đốc Chiến lược, Tổng vụ Môi trường Ủy ban Châu Âu, là trưởng Đoàn.

HACONGTUAN

Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT và đại diện phái đoàn EU trong Cuộc họp các bên về Phiên đàm phán lần thứ 6

Hiệp định VPA có mục tiêu nhằm đảm bảo gỗ và sản phẩm gỗ từ tất cả các nguồn, được chế biến và xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường các nước thành viên EU là hợp pháp. Hiệp định này bổ sung cho Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam vừa được hai bên kết thúc đàm phán vào tháng 12/2015 tại Brúc-xen, Bỉ. Việc thực hiện Hiệp định VPA sẽ đảm bảo gỗ và sản phẩm gỗ có nguồn gốc hợp pháp sẽ được xuất khẩu từ Việt Nam, qua đó góp phần mở rộng thị trường EU và các thị trường xuất khẩu khác, tăng cường sự phát triển bền vững của ngành lâm nghiệp và công nghiệp gỗ của Việt Nam, đồng thời thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc tăng cường thực thi lâm luật và quản trị rừng.

Phiên đàm phán cấp cao lần thứ sáu kết thúc đã đạt được tiến triển quan trọng về những vấn đề sau: (i) Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp  Việt Nam (VNTLAS), được triển khai không chỉ đối với thị trường EU, mà  cho cả thị trường nội địa và các thị trường xuất khẩu khác; (ii) Cơ chế cấp phép FLEGT đối với gỗ xuất khẩu sang thị trường EU; và (iii) Xác minh dựa trên rủi ro và kiểm soát gỗ nhập khẩu, trong bối cảnh hai bên đều nhìn nhận về tính phức tạp của việc truy xuất nguồn gốc gỗ tại nước khai thác và trách nhiệm của nhà nhập khẩu trong việc thực hiện trách nhiệm giải trình về nguồn gốc gỗ.

Hai bên nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tham vấn với các bên liên quan trong tiến trình kết thúc đàm phán Hiệp định.

Hai bên cam kết kết thúc đàm phán vào cuối năm 2016, trên tinh thần đó, hai bên đã xác định lộ trình thực hiện hiệp định sau khi được ký kết nhằm vận hành hệ thống cấp phép FLEGT trong thời gian sớm nhất.

Phiên đàm phán cấp cao lần thứ sáu này, tiếp nối 13 phiên họp nhóm chuyên gia kỹ thuật và 5 phiên đàm phán cấp cao được tổ chức tại Hà Nội và Brussels trong thời gian qua, tạo nền tảng cơ sở cho việc kết thúc đàm phán Hiệp định. Phiên đàm phán cấp cao tiếp theo (TWG7) sẽ được tổ chức tại Brussels vào đầu tháng 7/2016./.

Nguồn: Tổng cục Lâm nghiệp

Tin Liên Quan