Mời tham gia góp ý dự thảo 03 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo 03 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp:

(i) Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. (Xem Dự thảo Nghị định 1 tại đây);

(ii) Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (Xem Dự thảo Nghị định 2 tại đây) 

Xem Dự thảo Mẫu ký kiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cờ truyền thống, biển tên, cấp hiệu, trang phục của Kiểm lâm tại đây

Xem dự thảo Mẫu ký kiệu, phù điêu, biển tên, cấp hiệu, trang phục của lưc lượng chuyên trách bảo vệ rừng tại đây 

(iii) Nghị định về quản lý  thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; gây nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Xem Dự thảo Nghị định 3 tại đây).

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp tham gia góp ý đối với 03 dự thảo Nghị định và gửi văn bản góp ý về Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam, địa chỉ: số 189, Thanh Nhàn, Hà Nội; bản điện tử qua hòm thư điện tử: info@:vietfores.org.vn hoặc viforeshn@gmail.com trước ngày 04/6/2018./.

Trân trọng thông báo,

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam

Tin Liên Quan