Nghị định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp

Để các doanh nghiệp trồng rừng, khai thác, vận chuyển và chế biến lâm sản biết rõ hơn về những hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. VIFORES trân trọng giới thiệu hai Nghị định của Chính phủ quy định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm này.

Nghị định 157/2013/NĐ-CP: 157ND xử phạt vi phạm lâm nghiệp

Nghị định 40/2015/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung Nghị định 157): 40.signed bo sung 157 xử phạt vi phạm

Nghị định 41/2017/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung Nghị định 157): 41/2017/NĐ-CP 5/4/2017

Tin Liên Quan