Nhóm các nhà sản xuất Hoa Kỳ yêu cầu áp thuế chống bán phá giá vào sản phẩm gỗ dán Trung Quốc

Các nhà sản xuất gỗ dán bằng gỗ cứng của Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện lên chính phủ kêu gọi áp thuế vào sản phẩm gỗ dán làm từ gỗ cứng từ Trung Quốc. Vào ngày 9 tháng 12 năm 2016 Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã xác nhận việc khởi xướng điều tra sản phẩm gỗ dán nhập khẩu của Trung Quốc về thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp (AD/CVD). Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ sẽ báo cáo đánh giá sơ bộ vào đầu tháng giêng 2017. Khi đơn kiện được đệ trình, các cuộc điều tra sẽ tiếp tục và thuế chống trợ cấp sơ bộ sẽ được áp vào tháng 2 năm 2017 và các quyết định về thuế chống bán phá giá sơ bộ vào tháng 4 năm 2017.

Người phát ngôn của Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế liên quan trong quá trình giải quyết trường hợp này và rằng các cuộc điều tra nên thực thi theo các chuẩn mực của WTO. Có thể xem chi tiết tại: http://enforcement.trade.gov/download/factsheets/factsheet-prchardwood-plywood-products-ad-cvd-initiation-120916.pdf; hoặc http://www.furnituretoday.com/article/537985-us-hardwoodplywood-producers-seek-duties-chinese-imports

Trong một tin tức liên quan, Trung Quốc kêu goi Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu dừng hành động sử dụng giá sản phẩm của các quốc gia bên thứ ba vào việc đánh giá chống bán phá giá (còn được gọi là phương thức quốc gia thay thế). Đơn kiện chính thức sẽ được nộp cho WTO bởi Trung Quốc theo báo cáo truyền thông. Xem chi tiết tại: http://dailytimes.com.pk/business/14-Dec-16/china-bringswto-dispute-resolution-case-against-us-eu hoặc http://the-japan-news.com/news/article/0003403676

Cao Thanh – dịch từ ITTO

Tin Liên Quan