Nhóm nòng cốt đa bên về thực thi VPA/FLEGT nhóm họp lần thứ 5

Ngày 05/3/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cuộc họp lần thứ 5 Nhóm Nòng cốt của Hiệp định VPA/FLEGT.

Ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có 50 đại biểu đến từ 26 cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế.

Tính đến tháng 3 năm 2019, Nhóm đã có 34 thành viên đến từ sáu nhóm tổ chức khác nhau, bao gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phi chính phủ lĩnh vực lâm nghiệp, các hội và hiệp hội gỗ, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ quốc tế.

Ba nội dung chính được nhóm thảo luận, đó là: kế hoạch cho các hoạt động chung của nhóm nòng cốt trong năm 2019; xác định các khuyến nghị của nhóm nòng cốt để trình lên Ủy ban chuẩn bị chung lần thứ 2 (JPC 2); nhu cầu và quan tâm của Việt Nam liên quan đến chương trình giám sát thị trường độc lập của EU (IMM).

Ngoài ra, cuộc họp cũng được nghe các báo cáo về lộ trình xây dựng Nghị định VNTLAS; Dự thảo Điều khoản tham chiếu xây dựng Khung giám sát và đánh giá VPA.

Tin Hiệp hội

 

 

Tin Liên Quan