Quy định hạn chế giao dịch thương mại gỗ bất hợp pháp của Hàn Quốc

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết Tổng cục Lâm nghiệp Hàn Quốc đã công bố kế hoạch dự kiến áp dụng cơ chế khai báo nhập khẩu đối với mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu vào nước này. Theo đó, các nhà nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Hàn Quốc phải khai báo nhập khẩu lên Tổng cục Lâm nghiệp Hàn Quốc và phải chứng minh gỗ có nguồn gốc hợp pháp đáp ứng 1 trong 4 điều kiện: Chứng nhận gỗ được khai thác hợp pháp do cơ quan chức năng của nước nhập khẩu cấp; các hồ sơ do Tổng cục trưởng (cấp Bộ trưởng) Tổng cục Lâm nghiệp quy định đối với các chứng chỉ quốc tế; nước xuất khẩu có công nhận lẫn nhau với Hàn Quốc; các chứng nhận khác.

Tùy theo mức độ vi phạm, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Hàn Quốc có thể quyết định cấm lưu thông, yêu cầu trả lại, hủy đối với gỗ và sản phẩm gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp hoặc đình chỉ kinh doanh trong vòng 6 tháng.

Quy định trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/10/2018 đến 30/9/2019, trước mắt đối với các mặt hàng có mã HS 4401,4407,4412,440131) và sau đó sẽ áp dụng đối với toàn bộ mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ từ sau năm 2020.

Nguồn: Cục XTTM – Bộ Công thương

Tin Liên Quan