Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

 

Ngày 04  tháng 01  năm 2012, Bộ NN & PTNT ban hành Thông tư 01/2012/BNNPTNT quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc gỗ, lâm sản ngoài gỗ, Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 10 năm 2015 về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản. Hai thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, cất giữ lâm sản trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

VIFORES trân trọng giới thiệu hai văn bản pháp lý này:

Thông tư 01/2012/BNNPTNT: Thông tư 01.2012 BNN Hồ sơ lâm sản hợp pháp

Thông tư 40/2015/BNNPTNT: Thong_tu_40_2015 bổ sung Thông tư 01 2012 BNNPTNT

Tin Liên Quan