Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

Ngày 16  tháng 11  năm 2018, Bộ NN & PTNT ban hành Thông tư 27/2018/BNNPTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản, Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 10 năm 2015 .

VIFORES trân trọng giới thiệu hai văn bản pháp lý này: http://Thông tư 27/2018/BNNPTNT

Văn phòng Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam.

Tin Liên Quan