Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17 tháng 04 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu của Quỹ là hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi.

Tổng quỹ năm 2017 là 560 tỷ đồng giải ngân trên nhiều lĩnh vực. Tổng vốn vay cho đối tượng là các doanh nhiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2017 là 180 tỷ đồng. Hạn mức cho vay là 20 tỷ với thời hạn vay tối đa là 7 năm, lãi suất 7%/năm trong suốt thời hạn vay (thời gian ân hạn gốc tối đa 18 tháng). Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc các mã ngành 01 (ngoại trừ 01150), 02 (ngoại trừ 02210-khai thác gỗ), 03 (theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ). Ngoài ra, doanh nghiệp cần đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Điều 6, Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ngày 28/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các quy định cụ thể khác tại mỗi chương trình.

Bộ hồ sơ doanh nghiệp cần nộp bao gồm:

1- Điều lệ doanh nghiệp;

2- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

3- Giấy đăng ký tham gia nhận nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ của Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Mẫu quy định tại Phụ lục 12 của Quy chế ủy thác cho vay của Quỹ);

4- Dự án, phương án kinh doanh của doanh nghiệp;

5- Bảng cân đối kế toán tại báo cáo tài chính năm gần nhất của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp sẽ được tiếp cận nguồn vốn này thông qua 4 ngân hàng thương mại là
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Thông tin chi tiết, doanh nghiệp có thể liên hệ theo địa chỉ sau:

P.1101 Tầng 11, Tòa nhà D25, Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 7 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

ĐT: 043.7957855 – 043.7957897 (số máy lẻ hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp: 204 và 205)

Email doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Quỹ: callcenter.smedf@gmail.com

Email: smedf1@mpi.gov.vn

Fax: 04 37512222

Website: www.smedf.gov.vn hoặc smedf.gov.vn

Cao Thanh – VIFORES

 

Tin Liên Quan