Kiểm dịch thực vật

Ngày 29/6/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 2515/QĐ-BNN-BVTV về việc ban hành bảng mã số HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam trong đó có các sản phẩm thuộc mã HS 4401: Dăm gỗ; phế liệu gỗ và mùn cưa, đã hoặc chưa đóng thành khối, bánh, viên hoặc các dạng tương tự; HS 4415: Hòm, hộp, thùng thưa, thùng hình trống và các loại bao bì tương tự, bằng gỗ đều phải kiểm dịch thực vật; HS 4418: Ván ghép thanh.

Quyết định số 2515/QĐ-BNN-BVTV danh mục vật thể kiểm dịch thực vật: http://vietfores.org.vn/file/2016/11/QĐ-kiểm-dịch-thực-vật-2016.pdf

Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT quy định trình tự thủ tục tại cơ quan Hải quan: Trình tự thủ tục hải quan kiểm dịch thực vật 33-BNNPTNT.signed

Nghị định 31/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ thực vật: Xử phạt kiểm dịch thực vật 31.signed

Tin Liên Quan