IMG_0819

Ông Nguyễn Văn Đoàn, cán bộ CITES VN chia sẻ kinh nghiệm cấp phép CITES ở VN