Thuế xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ

Để biết chi tiết biểu thuế xuất nhập khẩu đối với mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ, VIFORES trân trọng gửi tới quý vị hai văn bản mới nhất để tra cứu thuế xuất nhập khẩu.

Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu: qd362016ttg-bieu-thue-nhap-khau-thong-thuong

Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 ban hành Biểu thuế XNK ưu đãi có hiệu lực từ ngày 1/1/2016: tt-182-2015-btc-bieu-thue-xnk-2016

 

Tin Liên Quan