Tiến trình hướng đến tái sinh rừng tự nhiên của Trung Quốc

Khai thác vì mục đích thương mại tài nguyên rừng tự nhiên ở Trung Quốc đã kết thúc, theo thông tin từ Tổng cục Lâm nghiệp Nhà Nước (SFA)

Ngay đầu năm 2015, Trung Quốc đã dừng hoàn toàn khai thác rừng vì mục đích thương mại ở một số vùng xung yếu như vùng Nội Mông và tỉnh Cát Lâm, đánh dấu khởi đầu của kế hoạch ba bước bảo tồn rừng tự nhiện của Trung Quốc

Năm nay cho thấy việc đưa ra kết hoạch quốc gia mới định trước việc Trung Quốc đang thiết lập 20 khu bảo tồn rừng quốc gia ở 7 khu vực là vùng duyên hải miền Bắc và miền Trung và vùng hạ lưu sông Dương Tử.

Trung Quốc là nhà nhập khẩu gỗ lớn nhất và là nhà tiêu thụ gỗ lớn thứ hai thế giới. Theo Yan Zhen, cán bộ của SFA, nhu cầu vững chắc gia tăng về gỗ của Trung Quốc sẽ lên đến 700 triệu mét khối vào năm 2020.

Lượng tăng trưởng rừng trên đơn vị héc ta ở Trung Quốc chỉ đạt 89,79 mét khối, ít hơn một nửa so với Nhật Bản và chỉ bằng một phần tư của Đức. Năm 2013, Trung Quốc đã tiêu thụ 522 triệu mét khối gỗ, trong đó 47,7% đến từ việc nhập khẩu, theo báo cáo từ trang The Paper.

Vào đầu tuần này, Chương trình các khu bảo tồn rừng quốc gia đầu tiên đã được phát động tại Pu Yang, tỉnh Hà Nam với mục tiêu nhằm phát triển thêm 23.000 héc ta rừng bảo tồn với mức đầu tư là 9,9 triệu Nhân dân tệ (khoảng 1,4 triệu USD), theo Tân Hoa Xã.

Dự kiến để thực hiện mục tiêu của tất cả các khu bảo tồn quốc gia sẽ tiêu tốn gấn 520 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 75,4 tỷ USD), điều này sẽ vượt quá nguồn tài chính của Trung ương, Yan cho biết.

Để đạt được mục tiêu, SFA đang tìm kiếm các hình thức tài chính và đầu tư khác. Cho tới nay, khoản vay cho dự án 40 khu bảo tồn rừng đã được phê duyệt với giá trị trong các thỏa thuận vay lên đến 75,5 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 11 tỷ USD)

Trong khi đó, bốn đến năm tỉnh đạt tiêu chuẩn sẽ được lựa chọn vào năm nay để tiến hành chương trình lâm nghiệp thí điểm thong qua Đối tác công tư (PPP), Yan cho biết thêm.

Cao Thanh – Dịch từ http://english.cctv.com/2017/03/17/ARTILpeoD71qt2FUn1OB5WDa170317.shtml

Tin Liên Quan