Tình hình xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 8 tháng 2017

XUẤT KHẨU

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 8/2017 tăng trở lại, đạt trên 656 triệu USD, tăng 9,6% so với tháng trước đó, tăng 5,25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 503 triệu USD, tăng 9% so với tháng trước đó và tăng 11% so với tháng 8/2016. + 8 tháng năm 2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của nước ta đạt 4,909 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 3,642 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 74,18% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn ngành. Như vậy, hoạt động xuất-nhập khẩu G&SPG trong 8 tháng năm 2017, Việt Nam đã xuất siêu 3,46 tỷ USD

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tháng 8/2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 328 triệu USD, chiếm 50% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của toàn ngành, tăng 13,26% so với tháng trước đó. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 299 triệu USD, tăng 11,35% so với tháng 7/2017.

Tám tháng năm 2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 2,319 tỷ USD, tăng 14,14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 2,105 tỷ USD, chiếm 90,75% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của toàn khối FDI, tăng 11,72% so với cùng kỳ 2016. Như vậy, trong 8 tháng năm 2017, khối các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu 1,831 tỷ USD. THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU: + Tháng 8/2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang hầu hết các thị trường chủ lực đều tăng khá so với tháng trước đó: Hoa Kỳ tăng 9,07%; Trung Quốc tăng 8,62%; Nhật Bản tăng 6,77%, đặc biệt thị trường Đức tăng tới 30,93%. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang 3 thị trường châu Á là Đài Loan, Ấn Độ, Malaysia đã tăng rất mạnh so với tháng 7/2017, với mức tăng lần lượt 26,44%; 30.6% và tăng 20,86%. Số ít thị trường chủ lực giảm là: Pháp giảm 10,96%, Bỉ giảm 14,82% so với tháng trước đó.

Tám tháng năm 2017: Hoa Kỳ vững vàng ở vị trí số 1 với kim ngạch đạt 2,07 tỷ USD, tăng 18,57% với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tới 42% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước, bỏ xa thị trường lớn thứ 2 Trung Quốc, với kim ngạch đạt 706 triệu USD, chiếm 14% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn ngành. Ngược lại, Anh là thị trường xuất khẩu chủ lực duy nhất giảm so với cùng kỳ năm ngoái – đạt 188 triệu USD, giảm 9,87%. Australia xấp xỉ cùng kỳ năm 2017.

  1. NHẬP KHẨU KIM NGẠCH NHẬP KHẨU:

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 8/2017 đã tăng mạnh trở lại, đạt 215 triệu USD, tăng 23,5% so với tháng trước đó và tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế trong 8 tháng năm 2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của nước ta đạt 1,448 tỷ USD, tăng 23,8% so với 8 tháng năm 2016. – Doanh nghiệp FDI + Tháng 8/2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt trên 56 triệu USD, tăng nhẹ so với tháng 7/2018. + Lũy kế trong 8 tháng năm 2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt trên 412 triệu USD, tăng 14,42% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 28,47% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của cả nước. THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU: + Tháng 8/2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam từ thị trường Trung Quốc ổn định so với tháng 7/2017 và vẫn duy trì là thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam, đạt gần 31 triệu USD.

Cũng trong tháng 8/2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Hoa Kỳ, Malaysia và Đức tăng rất mạnh, với mức tăng lần lượt là 16,73%; 73,19% và tăng 15,43% so với tháng trước đó. Ngược lại, thị trường Campuchia và Thái Lan giảm lần lượt 25,22% và giảm 19,69% so với tháng 7/2017. + 8 tháng năm 2017, Trung Quốc, Campuchia, Hoa Kỳ và Thái Lan lần lượt là 4 thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam, lần lượt chiếm 16%; 12%; 12% và 5% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của cả nước. Đây cũng là những thị trường có mức tăng trưởng khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, với mức tăng lần lượt là 41,71%; 53,89%; 17,37% và tăng 22,19% so với cùng kỳ năm 2016.

 

Tin Liên Quan