Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam lấy ý kiến góp ý về Thông tư quy định truy xuất nguồn gốc lâm sản

Ngày 25 tháng 6 năm 2018, Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam lấy ý kiến góp ý về Thông tư quy định truy xuất nguồn gốc lâm sản. Đề nghị các doanh nghiệp đề xuất ý kiến.

Góp ý xin gửi trực tiếp về văn phòng Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam tại địa chỉ số 189 Thanh Nhàn, Hà Nội trước ngày 10/8/2018.

Email: viforeshn@gmail.com; info@vietfores.org.vn

Chi tiết văn bản: File đính kèm:  TT_Truy xuất nguồn gốc lâm sản đăng mạng.zip

Tin Liên Quan